Vi hjälper dig att sälja ditt företag eller göra det starkare genom kapitalanskaffning eller förvärv

ARD:s medarbetare har genom åren biträtt i över ett hundratal företagsaffärer, vår samlade kompetens och erfarenhet gör att du kan lita på att vi kan ta ett helhetsansvar genom hela transaktionen.

Företagsförsäljningar

Vi hjälper dig att förbereda och genomföra en företagsförsäljning från första analys till avslutad affär.

Läs mer

Kapitalanskaffningar

Vi på ARD hjälper dig att resa nytt kapital till företaget, vi hjälper både etablerade företag och start-ups.

Läs mer

Företagsförvärv

Vill du förvärva ett företag eller ett verksamhetsområde? Vi kan hjälpa dig genom hela förvärvsprocessen.

Läs mer

Våra tre senaste offentliga uppdrag

Loading

HiveOnline

Orexplore AB

Bradford Engineering acquires ECAPS AB

Sagt om ARD