Mats-Ove Mattsson

Senior Advisor

Mats-Ove Mattsson

Tel: +46 (0)73 833 65 77

Mats-Ove Mattsson har nära 30 års erfarenhet från bankvärlden och har haft ett flertal chefsbefattningar i Handelsbanken och Nordea. Närmast kommer han från tjänsten som regionchef för Nordea i Värmland.

Mats-Ove har varit involverad i ett stort antal företagsaffärer såväl på regional och nationell nivå, som internationellt. Han har vidare genom åren varit delaktig i den strategiska dialogen kring ett stort antal företags utveckling i vitt skilda branscher.