Företagsledare använder ARD för att genomföra framgångsrika bolagsförändringar

Vi är rådgivare till koncerner, entreprenörer och Private Equitybolag. Vår långa erfarenhet sträcker sig över många branscher och vi har jobbat med hundratals entreprenörer i många olika typer av projekt.

Företagsöverlåtelser

Vi bistår med en helhetslösning genom att förbereda och genomföra en företags- överlåtelse från första analys till avslutad affär.

Läs mer

Kapitalanskaffningar & Finansieringar

ARD hjälper bolag att resa nytt kapital. Såväl etablerade företag som start-ups använder ARDs tjänster i samband med kapitalanskaffningar.

Läs mer

Affärsrådgivning

Som en oberoende rådgivare och diskussionspartner kan vi agera bollplank och samarbetspartner i såväl organisationsfrågor som marknadsstrategier.

Läs mer

Företagsvärderingar

ARD har stor erfarenhet av företagsvärderingar och arbetar med olika värderingsmodeller anpassade efter kundens förutsättningar och behov.

Läs mer

Våra fokusområden är Industri, Handel & Service samt TIME (Technology, Internet och Media)

Nedan finns ett axplock av de transaktioner där ARD varit rådgivare.

Industri

Loading

MaxiDoor

Ariterm Group

AIAC acquires Keycast Group

TIME (Technology, Internet & Media)

Loading

Detanode

Orexplore AB

Cryptowell

Handel & Service

Loading

När-Livs Gruppen

AniCura AB

Sabis

Sagt om ARD