Affärsrådgivning

Vi har lång erfarenhet som sträcker sig över många branscher och vi har jobbat med hundratals entreprenörer i många olika typer av projekt. Därför blir vi ofta involverade i såväl organisationsfrågor som frågor relaterade till bolagets kärnaffär.

För oss på ARD är det självklart att varje bolagssituation är unik. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att förbereda det som behövs för en framgångsrik framtida utveckling. Vi finns till för våra kunder som en oberoende rådgivare och diskussionspartner. Det kan innebära allt från att agera bollplank och samarbetspartner till att diskutera organisationsfrågor och marknadsstrategi.

Du som kund kan också anlita oss för tillfälliga operativa uppdrag då vi jobbar för organisationen under en begränsad tid. Det kan exempelvis handla om att initialt analysera bolagets förutsättningar och ställa dessa i relation till målbilden, därefter tar vi tillsammans fram en strategisk utvecklingsplan.

Om behov finns är vi redo att gå in och hjälpa vår kund med processutveckling, organisationsutveckling och affärsutveckling.