Företagsvärderingar

ARD har stor erfarenhet av företagsvärderingar. Eftersom vår huvudsakliga verksamhet är företagsöverlåtelser och kapitalanskaffningar, får vi hela tiden värdefull information från marknaden om hur priser förändras i olika branscher.

Vi arbetar med olika värderingsmodeller och anpassar vårt arbetssätt efter det behov du har. Behöver du en substansvärdering så tittar vi efter olika övervärden i den utrustning som bolaget äger. Vill du få ett ungefärligt värde kan vi göra jämförelser med snarlika bolag där vi känner till värdet.

Det mest korrekta värdet på ett bolag fås genom en avkastningsvärdering, dvs. vad bolaget kan återbetala till sin ägare sett över en given tid. Denna metod tar hänsyn till både företagets konkurrenskraft och marknadens utveckling och ställer därmed höga krav på den som skall försöka sia om framtiden.

Oavsett vilket ditt behov är så kan du tryggt vända dig till oss för att få en professionell och opartisk bolagsvärdering! Välkommen att kontakta oss.