Om ARD

ARD grundades för att hjälpa entrepenörer och koncerner att utveckla sin affär.

Vi hjälper entreprenörer att sälja sina livsverk, rådgiver större koncerner i samband med överlåtelser och bistår företagsledningar med affärs- och organisationsutveckling. Vi levererar kontinuerligt resultat genom skräddarsydda lösningar som i förlängningen leder till att vi skapa högre värden för våra kunder.

Sedan ARD grundades år 2010 har vi genomfört över 200 företagsaffärer. En nyckel till vår framgång är den samlade kompetens och erfarenhet som finns i vårt team tillsammans med ett etablerat nätverk av kontakter som gör det möjligt för oss att snabbt identifiera, bedöma och inleda förhandling med rätt köpare eller investerare.

Vårt fokus är företag inom industri, handel & service och TIME (Technology, Internet och Media).  Våra uppdragsgivare är bolag med bas i Sverige och internationella företag med ambitioner att genomföra transaktioner i Sverige. Vi arbetar från våra kontor i Stockholm och Örebro.

Vi är medlemmar i flera internationella nätverk och samarbetar vid behov med utländska branschkollegor.

 

 

Önskar du ytterligare information om oss och hur vi kan hjälpa just dig är du välkommen att kontakta oss.


Sagt om ARD