Möt vårt team

Förståelse och respekt för ditt företags verksamhet samt närhet och hårt arbete är vårt recept för framgång. En viktig nyckel till vår framgång är att vi har samlat många års erfarenheter och nyckelkompetenser hos oss. Tillsammans har vi som arbetar vid ARD genomfört över ett 100-tal företagstransaktioner.

Charlotta Edenvik

Partner

Tel: +46 (0)70 – 288 23 50
charlotta.edenvik@ard.se

Marcus Holmberg

Partner

Tel: +46 (0)70 - 689 90 30
marcus.holmberg@ard.se

Anders Andersson

Senior Advisor

Tel: +46 (0)70 590 48 36
anders.andersson@ard.se

Thomas Person

Senior Advisor

Tel: +46 (0)70 621 12 22

Mats Bergsjö

Senior Advisor

Tel: +46 (0)70 - 248 13 87
mats.bergsjo@ard.se

Therese Paulmarken

Senior Advisor

Anton Ideborn

Associate

Tel: +46 (0)70 - 738 44 17 anton.ideborn@ard.se

Oskar Age

Associate

Tel: +46 (0)70 - 811 83 31
oskar.age@ard.se