Anders Andersson

Senior Advisor

Anders Andersson

Tel: +46 (0)70 590 48 36

Anders har en bakgrund som auktoriserad revisor och delägare i KPMG. Han har varit revisor och konsult samt arbetat med både större och mindre företag. Anders har haft rollen som granskningsledare vid revisionen av ett antal större företag bl.a. Bofors-koncernen, Outokumpu, Siemens Industrial Turbomachinery, Eurenco, GE-bolag och Wasabröd.

Anders har varit revisor i ett stort antal ägarledda företag och arbetet för de ägarledda företagen har förutom revision, även varit att biträda med konsultationer i samband med omstruktureringar, förändring av interna rutiner, skattefrågor, redovisningsfrågor, frågor för ägaren privat och biträde vid förvärv eller avyttring av bolag.

Anders har ingått i nätverk av medarbetare inom KPMG som specialiserat sig på due dilligence-uppdrag och utredningar inför företagsförvärv, omstruktureringar mm.