Charlotta Edenvik

Partner

Charlotta Edenvik

Tel: +46 (0)70 – 288 23 50

Charlotta är en av ARD:s grundare. Charlotta har många års erfarenhet av att arbeta med företagstransaktioner och har varit rådgivare vid såväl försäljning och förvärv av bolag som vid kapitalanskaffningar. Charlotta har ett stort kontaktnät av köpare, säljare och investerare inom flera olika branscher, både i Sverige som internationellt.

Charlotta har även arbetat i ett stort antal ärenden med internationell anknytning, bl.a. vid försäljningen av det stockholmsbaserade bolaget Deltanode Solutions till amerikanska Bird Technologies och vid Swick Mining Services investering i Orexplore.

Charlotta har en jur.kand från Örebro Universitet (2010). Charlotta har även studerat Business English i New York. Charlotta har arbetat vid ARD sedan augusti 2010 och har tidigare arbetat vid Advokatfirman Lindahl.