Marcus Holmberg

Partner

Marcus Holmberg

Tel: +46 (0)70 – 689 90 30

Marcus Holmberg har närmare två decenniums erfarenhet av företagsöverlåtelser, företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Marcus arbetade under tidigt 2000-tal vid riskkapitalavdelningen på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Sveriges största advokatbyrå. Under åren på Mannheimer Swartling biträdde Marcus i ett stort antal företagsöverlåtelser, förvärv och investeringar. Efter åren på Mannheimer Swartling har Marcus varit delägare i Advokatbyrån Lindahl, Sveriges tredje största advokatbyrå och därefter transaktionsledare vid Skarpa.

Bland de företagsaffärer Marcus under åren biträtt i finns bl.a. Procuritas Capital Partners förvärv av Däckia, Investment AB Latour och Sampo Livs försäljning av Bravida, försäljningen av Mobile Climate Control till Ratos, försäljningen av Alimak Hek till Triton, omstruktureringen av Linde Stadshus-gruppen, refinansieringen av Ariterm Gruppen och amerikanska Wall Street Systems Group, uppbyggnaden av Nordiska Mobiltelefons verksamhet i Polen samt investeringar i ett stort antal start-up bolag.

Marcus är en av grundarna till ARD.

Marcus har en jur kand från Uppsala Universitet och läst ekonomprogrammet vid Örebro Universitet.Marcus har bla. deltagit som en av författarna till riskkapitalföreningens mallavtal för riskkapitalinvesteringar.