Oskar Age

Associate

Oskar har en ekonomie kandidatexamen från Örebro Universitet.

Under sin studietid grundade Oskar Berg-slagens Företagspartner som erbjuder redovisnings och rådgivningstjänster till ägarledda företag.