Thomas Person

Senior Advisor

Thomas Person

Tel: +46 (0)70 621 12 22

Thomas som har sin grund i Industriell Ekonomi från Linköping har under 35 år verkat som företagsledare i ett stort antal företag. Industri, handel och tjänsteföretag är representerade.

De senaste 15 åren har Thomas gått in som operativ företagsdoktor i företag med stora förändringsbehov.