Våra tjänster

ARD erbjuder corporate finance tjänster till företag och institutioner med bas i Sverige eller internationella företag med ambitioner om att genomföra transaktioner i Sverige.

Vi på ARD har mångårig kunskap och erfarenhet av företagsöverlåtelser och kapitalanskaffningar. Ingen affär är den andra lik men vi är övertygade om att med vår gedigna kunskap och erfarenhet om företagsaffärer gör att vi tidigt i transaktionerna kan bistå med struktur och projektledning som lönar sig för dig som uppdragsgivare i slutskedet av transaktionen.

Vi har samlat all kompetens som behövs, för att genomföra lyckade företagsöverlåtelser eller kapitalanskaffningar i vårt team. Det gör att vi tar ett helhetsansvar genom hela transaktionen och projektleder processen för att maximera värdet för våra uppdragsgivare. Som rådgivare finns vi med från värdering och transaktionsstruktur till undertecknandet av avtal och slutförandet av transaktionen, vare sig det handlar om en företagsförsäljning, företagsförvärv eller en kapitalanskaffning.

Figuren nedan visar på hur en översiktlig transaktionsprocess kan se ut.